Poznejte všechny typy věcných břemen

Poznejte všechny typy věcných břemenPojem věcné břemeno asi není třeba komukoliv zdlouhavě představovat. Obecnou definici tohoto výrazu zná pravděpodobně každý. Věcné břemeno se týká pozemku či nemovitosti a vždy se pojí s určitou povinností. Málokdo ale už tuší, že věcná břemena mají své dělení. Setkat se můžete s věcným břemenem služebnosti a reálným břemenem.

Věcné břemeno služebnosti

Celkem jasně vypovídající pojem prozrazující, že vlastník musí strpět určitou věc ve prospěch někoho dalšího. Ve své podstatně se jedná o určitou pasivní povinnost nabývající nejrůznějších podob. Daleko více vám možná prozradí jednotlivé typy služebnosti, s nimiž se můžete setkat.

Je to kupříkladu právo na vodu, služebnost inženýrských sítí, právo pastvy, opora cizí stavby, služebnost rozlivu a služebnost stezky, popřípadě cesty. Výjimkou mimochodem není ani požívací právo a služebnost pobytu.

Věcné břemeno reálné

Reálná břemena plní trochu jiný význam než břemena služebnosti. V tomto směru hovoříme o tom, že vlastník vykonává určitou věc ve prospěch další osoby. Ve výsledku tedy lze toto břemeno označit, jako aktivní povinnost. Žádná pasivita, ale aktivní činnost. Příkladem je kupříkladu to, že vnuk žijící v dané nemovitosti se zavazuje pomáhat své babičce. A podobných příkladů by šlo jistě nalézt více.

Z principu věci tedy jasně vyplývá, že věcné břemeno je vlastně něčím, co nechcete mít zapsané na katastru nemovitostí. Ať už je jde o aktivní nebo pasivní povinnost, vždy se jedná o určitý závazek. Proto když budete pořizovat jakoukoliv nemovitost, podívejte se nejprve na katastr nemovitostí, zda není spojena s nějakým věcným břemenem. Takové břemeno služebnosti nebo reálné břemeno totiž může zásadním způsobem ovlivňovat cenu nemovitosti. To se týká jak samotného pozemku, tak stavby.

Věcné břemeno lze samozřejmě za jistých podmínek zrušit a zároveň ho zavést u konkrétní nemovitosti.
Přidat komentář k článku

Your email address will not be published.


*