Litina vznikající pod taktovkou specialistů

Litina vznikající pod taktovkou specialistů

Víte, z čeho jsou vyráběny součástky v podobě klikových hřídelí, ozubených kol, ale i mnohých dalších produktů? Je to litina, která je o něco křehčí nežli ocel, na druhou stranu pro své účely je jako stvořená. Její vznik má na svědomí slévárna litiny. Jde o profesionální zařízení a proces, během něhož dochází k mísení slitiny železa s uhlíkem. A to v nejrůznějších podobách.

I když jde o relativně složité výrobní úkony, nemusíte být odborníci na to, abyste dokázali rozeznat dva nejpoužívanější typy litiny, s nimiž vás nyní seznámíme.

Šedá litina vs. tvárná litina

Na počátku všeho je třeba zmínit, že litina se obecně vyrábí ze surového železa a libovolného ocelového šrotu. A to vše ve spojení s vápencem a koksem. Samotný proces výroby je pochopitelně doprovázen velkými teplotami a odehrává se v peci. Teploty dosahují hodnot až 1 500 °C.

A nyní už se pojďme zaměřit na základní rozdělení litiny. Tou první je šedá litina, jejíž výrobu má na starosti slévárna šedé litiny. Tato litina vzniká v kombinaci s lupínkovým grafitem. U šedé litiny je docíleno vysoké schopnosti tlumit rázy a chvění. Zároveň je dosaženo mazných vlastností. Když si vezmete šedou litinu, zjistíte, že je také dobře obrobitelná a jen velice pomalu koroduje.

Druhým typem hodně používané litiny je ta tvárná. I na její výrobu je zapotřebí speciální slévárna litiny. U tvárné litiny si můžete být jisti tím, že bude mít menší hmotnost, tlumící vlastnosti a svým celkovým charakterem se bude více přibližovat oceli. Tvárná litina vzniká ve spojení s kuličkovým grafitem. Kromě mechanických předpokladů lze u takového výrobku zmínit i vynikající slévárenské vlastnosti.

Litina jako taková může mimo jiné nabývat nejrůznějších podob podle toho, k čemu bude použita. Velice často jsou to také trubky nebo duté profily, což se týká hlavně zmiňované šedé litiny.

Litina jako základ úspěchu

Každý člověk chce při využití jakéhokoliv výrobního materiálu docílit těch nejlepších konstrukčních a fyzických vlastností. A to samé pochopitelně platí i v případě litiny. Ať už ji chcete upotřebit k čemukoliv, určitě byste rádi, kdyby splňovala vše, co zmiňujeme výše.

Právě z těchto důvodů je zapotřebí zaměřovat se na profesionální výrobce litiny. Společnosti, které mají letité zkušenosti v oboru, jsou vám kromě produktů schopny poskytnout i odborné poradenství a jejich produktové portfolio je spjato s jistou variabilitou. Jednou z takových firem na trhu je UCB Technometal.

Její doménou je nejenom slévárna šedé litiny, ale také slévárna tvárné litiny a ve výsledku i austenitické litiny s kuličkovým grafitem. A to je teprve začátek pestrých a bohatých služeb, mezi něž patří i obrábění, hrubování nebo dělení.

Odborník na litinové profily

Litina, to není jen spojení oceli s uhlíkem, jak by si mohl, kdo myslet. V případě kvalitní litiny s dlouhou životností jde o propracované know-how, dodržování jistých postupů a plnění potřebných standardů a norem. A právě všechno tohle splňuje společnost UCB Technometal. Ta vám dodá litiny s vysokou odolností proti tlaku a teplotě a zároveň s nízkou pružností.

Vybírejte si litinové výrobky dle vlastních potřeb a nebojte se vznést atypické požadavky na litinové produkty. Ty jsou pro výše uvedeného specialistu doslova výzvou. Poznejte kvalitní litinu, která vám bude dodána ve špičkové kvalitě a v kombinaci s velice přijatelnými pořizovacími náklady. Od nynějška můžete začít pracovat s litinou jako s dalším významným materiálem, jehož vlastnosti užijete v maximální míře. Bude to ověřená společnost UCB Technometal, která se vám v tomto oboru stane pravou rukou a navede vás tím správným směrem.

Přidat komentář k článku

Your email address will not be published.


*