Jak vybrat správnou filtraci pro vaše jezírko

Jak vybrat správnou filtraci pro vaše jezírkoPokud si přejete mít v jezírku celoročně čistou vodu, pak se neobejdete bez kvalitní filtrace. Na trhu se vyskytuje mnoho druhů filtrací, zvolit nejvhodnější však není tak jednoduché. Nejjistější způsob je samozřejmě svěřit vše specializované firmě.

Pokud se rozhodnete stavbu realizovat např. svépomocí, je nutné se již při plánování držet několika zásad a pravidel.

Jak vybrat filtraci?

Při výběru jezírkové filtrace je důležité věnovat pozornost především objemu filtračních médií, ve kterých žijí filtrační bakterie. Platí, že čím větší je filtr, tím více je bakterií a díky tomu je také v zahradním jezírku čistší voda. U výběru vhodné filtrace bychom se měli zabývat především dvěma faktory. Prvním z nich je objem jezírka, tedy kolik litrů vody se v jezírku nachází. Při prvním napouštění jezírka se pomocí vodoměru pokusíme přesně změřit jeho objem.

Pokud tuto možnost nemáme, zvolíme alternativní metodu. Postupujeme následujícím způsobem:

Nejdříve upřesníme tvar jezírka (obdélník, čtverec, kruh, ovál, nepravidelný)

  1. u čtverce, obdélníku a nepravidelného tvaru změříme průměrnou šířku, délku a hloubku a vzájemně vynásobíme
  2. u kruhu a oválu změříme dva maximální průměrné rozměry a hloubku a vzájemně vynásobíme

Na internetu k tomuto účelu můžeme využít některou z mnoha kalkulaček. Musíme si však uvědomit, že tento nástroj objem vody pouze odhadne.

Druhým faktorem je přítomnost či nepřítomnost ryb v jezírku.

Rozdělení filtrací

Drtivá většina výrobců rozděluje filtrace do 3 skupin:
     1. Zahradní jezírka bez ryb
– údaje uvedené výrobcem většinou odpovídají tomuto stavu

  1. Zahradní jezírka s malým množstvím ryb 
    – v tomto případě doporučujeme údaje uvedené výrobci vydělit minimálně dvěma (výrobce při stanovení parametrů nezohledňuje přítomnost ryb v jezírku)
  1. Zahradní jezírka s větším počtem ryb nebo s KOI kapry
    – u této varianty jezírka je dobré počítat zhruba s 1/3 účinností filtru oproti údajům, které jsou deklarovány výrobcem

Nutno zdůraznit, že seriózní výrobci u svých výrobků uvádí doporučení o vhodnosti konkrétních produktů k použití v jezírkách osazených rybami, popřípadě pro jezírka s chovnými rybami např. Koi kapry.

Na základě našich zkušeností doporučujeme vždy filtraci naddimenzovat:

  • v případě pozdější koupě nových ryb vznikne větší zarybnění a tím větší požadavky na výkon filtrace
  • velmi důležitá je i hloubka jezírka, v případě menší hloubky dochází k rychlejšímu ohřívání vody a rychlejší tvorbě řas

Dalším faktorem při rozhodování je i místo, kam chceme filtraci umístit.

Průtokové jezírkové filtrace

umísťujeme nad vodní hladinu, voda z nich samospádem stéká zpět do jezírka. Snadno tak můžeme vytvořit kaskádu nebo vodopád. Tlakové jezírkové filtrace se umisťují na úroveň vodní hladiny. Můžeme vytvořit i různé vodní efekty (potůček).

Filtrační sety

obsahují čerpadlo, filtrační nádobu, UV lampu a hadici. Výkon filtračního setu zvolíme dle velikosti jezírka.
Přidat komentář k článku

Your email address will not be published.


*