Důležité je těsnění!

Důležité je těsnění!Pokud všechno dobře funguje, tak nikdo zrovna nevyhledává žádné náhradní součástky nebo servisy. Ovšem i zdánlivě malá věc se může jednou pokazit.

Když těsnění doslouží

Každý se určitě již setkal s pojmem těsnění a není třeba vysvětlovat, že je nezbytně nutnou součástí snad všeho. V domácnosti i v zaměstnání se setkáváme denně s různými přístroji, kde se tato součástka vyskytuje a v podstatě zajišťuje bezchybný chod samotného stroje či aparátu. To ovšem platí i pro dopravní prostředek. V podstatě se dá všeobecně říct, že gumové těsnění zabraňuje průniku nejen tekutin, ale rovněž kapalin nebo plynů. Díky tomu vyplňuje různé mezery nebo utěsní součástky, které dostatečně upevní, aby k takovému průniku nedocházelo. Je logické, že poté musí být vyrobeno přesně na míru, aby naplnilo tuto funkci 100 %.

Únik oleje je názorný příklad

Pokud se na chvíli zastavíme u dopravních prostředků, tak nejčastěji se motoristé setkávají s tím, že pod jejich miláčkem se může objevit olejová skvrna. To samozřejmě nevěstí nic dobrého a je zcela možné, že v tomto případě se bude muset nechat vyměnit automobilové těsnění, které zabrání dalšímu úniku a samozřejmě tím i znečištění okolí. Těsnění jako takové se obvykle vyrábí z pružného nebo jiného materiálu, který se skutečně může věkem a působením poškodit a je třeba ho obnovit. To samozřejmě neplatí jen pro osobní automobily, ale rovněž to platí pro nákladní auta, motocykly, traktory a další motorová vozidla.

U předního výrobce není problém si objednat

  • Plochá těsnění po jednotlivých kusech, ale samozřejmě i ve větším množství.
  • Těsnění pod hlavy válců.
  • Pokud vás zlobí sací nebo výfukové systémy, lze dodat těsnění na míru podle potřeby.
  • Olejové vany a víka lze rovněž důkladně zabezpečit novou ochranou.
  • Palivové a chladicí systémy se rovněž neobejdou bez kvalitního těsnění, stejně tak jako další komponenty. Kryty, převodovky, rozvody a podobně.
  • Další možnosti se nabízí ve speciální výrobě, kdy je potřeby vyměnit některé průmyslové dílce. Samozřejmě je nutné uvést, o jaké se bude jednat a pokud možno kam budou určené.

Firma Kalina Tábor kromě všech typů automobilových těsnění vyrábí i další plochá průmyslová těsnění a těsnicí prvky. Není problém tuto firmu kontaktovat v případě potřeby.
Přidat komentář k článku

Your email address will not be published.


*