Chytrý způsob vytápění pomocí tepelných čerpadel

Chytrý způsob vytápění pomocí tepelných čerpadelTepelná čerpadla představují velmi ekologický a komfortní způsob vytápění. Kdy se pro něj rozhodnout a kdy naopak od jeho koupi raději ustoupit?

Chytrý způsob vytápění v podobě tepelných čerpadel

Hlavním důvodem, proč se řada lidí rozhoduje pro koupi tepelného čerpadla, jsou vysoké ceny za energií. Jedinou obranou proti vysokým platbám za plyn či elektrickou energii je snížení závislosti na dodavatelích těchto energií. Tepelná čerpadla představují jeden ze způsobů jak se od závislosti na monopolních dodavatelích alespoň jistou měrou oprostit.

Velkou překážkou je ovšem vysoká pořizovací cena této technologie, která se pohybuje mnohdy v řádech stovek tisíc korun. Jelikož se však jedná o ekologický způsob vytápění, je možné na tepelná čerpadla čerpat dotaci z dotačního programu Zelená úsporám a Kotlíkových dotací. Vynaložená investice se ale díky vysokým cenám za energie i tuhá paliva vrátí velmi rychle na dosažených úsporách.

Komfortní a zároveň cenově dostupné vytápění

Tepelná čerpadla představují komfort plynového vytápění, které je cenově srovnatelné s vytápěním dřevem. Není se tedy čemu divit, že tento komfort ocení právě bývalí majitelé kotlů na pevná paliva, jejichž obsluha byla časově velmi náročná. S tepelným čerpadlem není zapotřebí v letních měsících obstarávat zásoby dřeva a v zimě odpadá náročná údržba a čištění kotle.

Rekuperace

Tepelné čerpadlo nabízí i doplňkové technologie, které lze využívat velmi levně po celý rok. Rekuperace je jednou z nich. Čerpadlo s vrty umožňuje pasivní chlazení, které může spolehlivě fungovat bez větších provozních nákladů dle potřeby uživatelů domu. Podobně je tomu i v případě tepelných čerpadel na principu vzduch/voda, které též mohou sloužit jako zdroj chladu pro klimatizaci.

Ekologie a dostupnost

Jen málokterý zdroj energie se může pyšnit takovou ohleduplností a šetrností k životnímu prostředí. Mnoho z nás si jen malou měrou uvědomuje, jak velký dosah má naše neohleduplné chování k přírodě. I díky jejich ekologičnosti jsou tepelná čerpadla finančně podporována státním fondem životního prostředí.
Přidat komentář k článku

Your email address will not be published.


*