Mýty a polopravdy o plastových oknech

Mýty a polopravdy o plastových oknechPOČET KOMOR

V minulosti (cca před 10-15 lety) byl počet komor hrubým vodítkem pro představu o kvalitě tepelné izolace neboli prostupu tepla rámů oken a dveří. Díky různým a účinným konstrukčním či technologickým řešením při návrhu a výrobě okenních a dveřních profilů je dnes množství komor profilů nepodstatný a většinou nic neříkající údaj. Např. pětikomorové profily opatřené vnitřní tepelnou izolací (vypěněním), mají výrazně lepší hodnoty prostupu tepla, než např. osmikomorové profily. Počet komor musí také korespondovat se stavební hloubkou rámu. Aby komora plnila svou izolační vlastnost na co největší možnou míru, musí mít také dostatečnou šířku.

Rozhodující pro stanovení kvality tepelné izolace je pouze hodnota prostupu tepla rámy – tedy Uf [W/m2K]. Čím nižší Uf, tím lepší izolační schopnosti. Ve výsledku však musí zákazník hlídat především Uw [W/m2K]. Což je prostup tepla celým oknem/dveřmi. Neboť Uf je pouze jednou ze základních hodnot, které pak tvoří kompletní Uw. Společnost PVC OKNA s.r.o. nabízí širokou škálu plastových oken a dveří od těch se základními až po ty s nízkoenergetickými hodnotami prostupu tepla.

EXTRUZNÍ TŘÍDA (CLASS A / CLASS B)

třída A – síla vnější stěny profilů větší nebo rovno 2,8 mm

třída B – síla vnější stěny profilů 2,5-2,8 mm

Opět přežitek z minulosti. V dobách dvou a tříkomorových profilových systémů byla síla vnějších stěn profilů důležitou hodnotou, kterou stálo za to zkoumat. Důvodem bylo dosažení dostatečné pevnosti rohových svárů. Profily měly jen málo vnitřních stěn či příček tvořící komory a pevnost rohů tak byla dána převážně množstvím svařeného materiálu vnějších stěn profilů. V dnešní době vícekomorových profilů o velkých stavebních hloubkách (70mm, 76mm, 82mm či 88mm) je v profilech násobně více materiálu, který tvoří vnitřní stěny a příčky, než bývalo v profilech dvou či tříkomorových. Odpadá tedy potřeba tvořit extra silné vnější stěny profilů, neboť pevnost rohů pozitivně ovlivňuje množství vnitřních stěn a příček. Dnešní hluboké profily vyráběné v extruzní třídě B mají až o 50% vyšší pevnost rohů, než tříkomorové profily v třídě A. Paradoxem na trhu je, že mnoho profilů inzerovaných jako profily vyrobené ve třídě A mají po přeměření menší plochu svaření a pevnost rohů, nežli standardní profily vyrobené ve třídě B. Důvodem jsou papírově tenké vnitřní přepážky a stěny, jejichž síla není extruzní třídou A definovaná… Například ve Francii se již více jak 30 let používají výhradně profily třídy B!

Na kterékoliv pobočce společnosti PVC OKNA s.r.o. se o kvalitě nabízených produktů můžete přesvědčit na vlastní oči. Připraveny jsou pro Vás vzorky z celé šíře plastových oken a dveří.

ROHOVÁ PEVNOST

O rohové pevnosti se již zmiňujeme v odstavci výše. Rohová pevnost byla v minulosti sledovaným a zkoušeným parametrem. Po nástupu moderních profilů na trh (stavební hloubka 70mm a více, počet komor 4 a více) se ukázalo sledování tohoto parametru jako nepodstatné pro kvalitu okna. Dokonce tento parametr vypadl i ze zkoušek pro stanovení kvalitativních parametrů okna (prohlášení o shodě, CE značka…). Pro zajímavost rohová pevnost rámů a křídel plastových oken dnes více jak 10x překračuje rohovou pevnost oken dřevěných.

UZAVŘENÁ VÝZTUŽ

Plastová okna se vyztužují ze dvou zásadních důvodů:

  • Za účelem zvýšení stability profilů, které jsou zatíženy větrem a vlastní hmotností okna – respektive okenních křídel. Okenní či dveřní rámy jsou zakotveny po celém obvodu do ostění, případně spojeny do sestav pomocí prvků zajišťujících statiku a dilataci sestavy.
  • Druhým cílem je zamezení nadměrným deformacím rámů a křídel vlivem teplotní roztažnosti plastových profilů.

Vzhledem k tomu, že uzavřenou výztuž lze, vzhledem ke konstrukci profilů, vložit pouze do rámů oken – nikoliv do křídel, je vliv uzavřené výztuže z hlediska statického naprosto podružný.

Naopak uzavřené výztužné profily negativně ovlivňují tepelnou izolaci profilů. Jak jistě všichni víme, ocel je dobrým vodičem tepla/zimy. Všichni výrobci provádějí zkoušky svých profilů s otevřenými výztužemi (ti nepoctiví dokonce bez výztuží!), aby dosažené výsledky prostupu tepla rámy Uf byly co nejlepší (více o Uf v odstavci „počet komor“). Vložení uzavřené výztuže pak vždy znamená zhoršení prostupu tepla Uf a tím i výsledného Uw oproti naměřeným hodnotám s výztuží otevřenou. Uzavřená výztuž tedy nepřináší žádnou výhodu.

Parametr, který by měl zákazník sledovat, je tloušťka použité výztuhy. Naprostým standardem je tloušťka stěny výztuhy 1,5mm. U vyšších a zejména barevných křídel se pak mohou používat výztuhy s tloušťkou stěny 2mm. Tuto výztuhu standardně používá při výrobě plastových oken společnost PVC OKNA s.r.o. Samostatnou kapitolou jsou pak výztuhy do vchodových rámů a křídel, kde se krom jiných používají výztuhy s tloušťkou stěny 2,5-3mm.

REGENERÁT

Co jsou vlastně profily vyrobené z regenerátu? Obecně profily, při jejichž výrobě byl použit materiál, který byl již jednou vyextrudován (extruze = vytlačení) a znovu roztaven. Jedná se o materiál vznikající při výrobě profilů (profily mimo rozměrové tolerance, s povrchovými vadami či jinak nevyhovující profily). Tento zcela prvotřídní materiál by bylo nutné jinak vyhodit a zlikvidovat (spálit či skládka), což by bylo jednak škoda a jednak zcela nehospodárné a příkře odporující požadavkům na zachování kvalitního životného prostředí. V zájmu uzavření toku materiálu (striktní požadavek EU) je tak tento rozemletý materiál zpět přimícháván do materiálu, ze kterého se znovu vyrobí profily na okna. Materiálové charakteristiky jsou přísně sledovány a dozorovány nezávislými orgány a v praxi se neliší od prvomateriálu. V některých parametrech prvomateriál dokonce překonávají. Což dokladuje např. zkouška pevnosti sváru, která byla provedena v Německé zkušebně v roce 2008. Bylo zjištěno, že pevnost sváru z profilů obsahující regenerát splnil normu pevnosti na 134%, kdežto profily neobsahující regenerát na 133%.

Na trhu se bez jakýchkoli problémů tento materiál používá od roku 1996. Regenerát používají (skrytě či viditelně) všichni výrobci profilových systémů na trhu (je to jejich dobrovolnou povinností). Jejich seznam a bližší informace najdete rewindo.de, kde lze stáhnout soubor s výčtem společností, jež jsou akcionáři a provozovatelé této firmy zaměřující se na regeneraci plastů: https://www.rewindo.de/rewindo-downloads/downloads/Rewindo_Recyclingpartner_2015.pdf

Obvyklou praxí v ČR je vytváření dojmu u zákazníků, že profily vyráběné s podílem regenerátu jsou kvalitativně horší, nežli profily z prvomateriálu. Tuto „argumentaci“ však používají pouze nekompetentní výrobci a prodejci neznalí stavu technologie a výrobní praxe. Dnes se bez podílu regenerátu prakticky žádný systém nevyrábí. Tedy i takovéto tvrzení o špatné kvalitě profilů s podílem regenerátu může být pro Vás vodítko pro rozlišení kvality  či spíše nekvality dodavatele.

V NĚMECKU SE OD PLASTOVÝCH OKEN JIŽ USTUPUJE

Přes všechna obchodní fakta se toto tvrzení stále dokola objevuje – většinou z úst výrobců oken z jiných materiálů. Faktem je, že i přes nejrůznější kolísání trhu je (v Německu i celé Evropě) podíl plastových oken na celkovém počtu vyrobených oken meziročně konstantní či mírně vzestupný, každopádně však velmi výrazně přesahující zbývající materiály – dřevo i hliník, na který se PVC OKNA s.r.o. také zaměřují.

Proto neváhejte a zadejte si nezávaznou kalkulaci u společnosti PVC OKNA s.r.o.
Přidat komentář k článku

Your email address will not be published.


*