Jak správně pojistit dům? Pozor na podpojištění

Jak správně pojistit dům? Pozor na podpojištěníPokud jste vlastníkem nějaké nemovitosti, měli byste si zajistit kvalitní pojistku. Jakmile se totiž něco stane, nejspíš byste hodně litovali, pokud byste žádnou neměli. Ale ne každá pojistka je stanovena tak, aby bylo finanční krytí opravdu odpovídající. Jak dům správně pojistit a na co si dát pozor?

Typy pojistných událostí by měly být jasně stanoveny

Pojištění domu nebo jiné nemovitosti by mělo vždy odpovídat jeho opravdové hodnotě a mělo by být co nejkomplexnější. Za nejčastější pojistné události se považují především škody způsobené požárem, záplavami, povodněmi, vichřicí, úderem blesku, vysokými srážkami, sesuvem půdy, pádem stromu, loupeží a podobně.

Ovšem je třeba dbát na to, jak je pojistka formulována. Například mezi záplavou a povodní je rozdíl. Zatímco záplava může být způsobena táním sněhu nebo vysokými srážkami, které například vytopí sklepení, povodeň zahrnuje pouze vylití řeky z koryta.

Podobné je to i s vichřicí. Jestliže dojde k poškození silným větrem, musí být prokázáno, že se jednalo o vichřici, tedy vítr dosahující určité rychlosti. Pojištění rodinného domu tak musí být projednáno do detailů, aby se těmto možným nedorozuměním předešlo.

Podpojištění bývá častým problémem

Pojistka by měla být stanovena tak, aby odpovídala dané hodnotě nemovitosti. Někdy se stává, že lidé pojistku zbytečně přeplácejí a při pojistné události pak vůbec nedostanou to, co očekávali, respektive jim bude vyplacena skutečná hodnota škody. Častějším problémem je ale podpojištění.

V takovém případě pojišťovna při pojistné události vyplatí méně, než jakou hodnotu škoda doopravdy má. Výše pojistného je dána jak hodnotou nemovitosti (ať už se jedná o dům, byt, chatu či garáž), tak limity za konkrétní pojistné události. Některé pojišťovny nabízejí i možnost paušální pojistné částky.

Kde pojistku sjednat? V dnešní době existuje i možnost pojistit dům online, takže nemusíte nikam chodit. Stačí si vybrat vhodného poskytovatele a podrobně pročíst dané podmínky.
Přidat komentář k článku

Your email address will not be published.


*